AÇAUM Kitaplığı ATAUM Kütüphanesi'ndeki Yeni Yerinde

AÇAUM Kitaplığı, AÜ ATAUM (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi) Kütüphanesi‘nde ayrılan özel bölümde bilim insanlarına, öğrencilere, araştırmacılara hizmet vermektedir.

Başlıktaki Ankara Üniversitesi Çevrimiçi Kataloğu bağlantısından da kitap araması yapılabilmektedir.

Ankara Ünivesitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı‘nın kutuphane.ankara.edu.tr adresindeki “E-Dergi, E-Kitap, Araştırma, Internet” başlıkları ile Afrika çalışmaları alanında daha fazla kaynağa ulaşılabilir.